Yeni Nesil Yazılm

Yeni Nesil Yazılm

Yeni Nesil Yazılım İnteraktif Çözümler

Kategori: BİLİŞİM

Adres: Muratdede Mahallesi 206 Sokak No:6 Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0554 689 97 83

Telefon: 0554 689 97 83

E-Posta: [email protected]

Web: https://www.yeninesilyazilim.com.tr

Sahibi: Hüseyin ERTEN

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

Yeni Nesil Yazılım, 2000’de Denizli’de kurulmuş olup kendi endüstriyel yazılım ürünleri ile pazarlama ve proje geliştirme doğrultusundaki hizmetlerini ulusal bir yazılım odağı olarak sürdürmektedir.

Yeni Nesil Yazılım, önemli kamusal ve özel kuruluşların Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) projelerinde sistem çözümleme/tasarım ve uygulama yazılımı geliştirme uzmanlığını, proje yönetiminde her türlü güçlüğü alt edebilecek mühendislik ustalığını, yazılım ürünleriyle ve başardığı hizmetlerle kanıtlamış, çağdaş teknolojinin bütün olanaklarına sahip, yenilikçi ve dinamik bir endüstri kuruluşudur.

Yeni Nesil Yazılım, Denizli ve Çevresindeki merkezlerinde ağırlık verdiği Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarıyla geliştirdiği aşağıdaki özgün yazılım ürünlerine sahiptir:

BilişimHR - İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, çoğu İstanbul ve Denizli’de olmak üzere kamu ve özel sektörün önde gelen kurumlarında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Çeşitli platformlarla bütünleşik (entegre) versiyonları ile yaklaşık yarım milyon çalışanın bordroları bu ürünümüzle hesaplanmaktadır.

bilişimERP - Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi, özellikle endüstriyel üretim sektöründeki kurumların bütün iş süreçlerini ve kaynaklarını etkin bir biçimde yönetmeyi amaçlayan kalite odaklı, web tabanlı, bütünleşik bir yazılım ürünüdür. Sistemin mobil ortamda çalışan uygulamaları da, üretim gerçekleşim bilgilerinin izlenmesini yenilikçi bir çizgide başarıyla desteklemektedir.

bilişimBI – Yeni Nesil Bilişim İş Zekâsı Sistemi, kolay kullanılır, zengin görsel raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı yapısal ve yarı yapısal veri kaynaklarını birleştirebilen, gereksinim değişikliklerine hızla uyum sağlayabilen yenilikçi bir İş Zekâsı ürünüdür.

Bilişim Kamu HR – Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, kamu kurumlarında görev yapan ve farklı hukuki statülere sahip tüm personelin işlemlerini kapsayan Bilişim Kamu HR, kurumun personel yönetimini en verimli şekilde yürütülmesine imkan tanır.

MethodWizard – Profesyonel Yalın Üretim Yazılımı, standart operasyon sayfası hazırlamak ve operasyonlarını iyileştirmek için, yalın bir üretim aracına gereksinme duyan üreticiler düşünülerek tasarlanmıştır.

bilişimWSG – Web Servisi Güvenliği Yazılımı, güvenlik ve protokol uyumluluğu sorunlarını bütünüyle ortadan kaldırırken, en yüksek düzeyde izlenirlik sağlamaktadır.


Yeni Nesil Yazılım’nin, uzun yıllar süreklilik ve uyum içinde Denizli ve Çevresinde bir arada çalışan 70 kişiyi aşkın uzman kadrosu, her biri birbirini tamamlayan alan bilgilerine sahip bilgisayar mühendisleri, endüstri mühendisleri, proje yönetmenleri ve işlevsel danışmanlardan oluşan proje takımları biçiminde yapılanmıştır.

Şirket merkezi Denizli'de bulunan Yeni Nesil Yazılım, ülkemizin bütün bölgelerine olduğu gibi, Denizli Şubesi aracılığıyla özellikle Denizli ve Ege bölgesine doğrudan ve etkin bir hizmet sunabilmektedir.

Yeni Nesil Yazılım, gerçekleştirdiği yazılım tasarımı, üretimi, eğitim, danışmanlık, destek ve sistem bütünleştirme hizmetlerinde ISO/IEC 27001:2013 Uluslararası Bilgi Güvenliği Standardı Belgesi’ne, ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne ve TSE 13149 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne sahiptir. Uluslararası standartlara uygun yazılım geliştirme metodolojisi ve çok iyi eğitim görmüş deneyimli uzman kadrosunun üstün hizmet anlayışına uygun bir düzeyde, 1985’ten beri, gerçek bir “yazılım endüstrisi” oluşturan çizgide hizmetlerini sürdürmektedir.

Yeni Nesil Yazılım, 1992’den beri Oracle İş Ortağı olarak, Oracle platformlarında yazılım üretimini de sürdürmektedir. Oracle'dan, 2000 yılında "1999-2000 Satış Dönemindeki Başarılı İş Ortağı", 2001 döneminde ise "En İyi e-İş Yönetim Sistemleri Bütünleyici Çözümü" ödüllerini almıştır.

Yeni Nesil Yazılım, 2009’da ABD kökenli Computerworld-Bilgisayar Dünyası Onur Programı’nın “Dünya Çapında Üstün Başarıya Ulaşmış Yenilikçi Bilişim Projelerine”ne her yıl verdiği ödüllerden “Altın Madalya”yı, Ulusa Yargı Ağı Projemizle (UYAP) Türkiye’ye vermiş olmasının onurunu yaşıyoruz. Bu ödül (a) En Yüksek Teknolojik Düzey’de, (b) En Yenilikçi ve (c) En Yüksek Toplumsal Katkı yaratan bir projeye verilmektedir. UYAP Projesi’nin donanım, iletişim ve sistem altyapısı Havelsan AŞ’ce üstlenilmiş, Yönetimle ilgili Uygulama Yazılımı Sistemleri (12 altsistem) Yeni Nesil Yazılım tarafından tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Yeni Nesil Yazılım’nin, uzun yıllardır süreklilik ve uyum içinde bir arada çalışan ve sayıları 70’in üzerinde olan uzman kadrosu, her biri birbirini tamamlayan alan bilgilerine sahip bilgisayar mühendisleri, endüstri mühendisleri, proje yönetmenleri ve işlevsel danışmanlardan oluşan proje takımları biçiminde yapılanmıştır.

Şirket merkezi Denizli'de bulunan Yeni Nesil Yazılım, ülkemizin bütün bölgelerine olduğu gibi, İstanbul Şubesi aracılığıyla özellikle İstanbul ve Marmara bölgesine doğrudan ve etkin bir hizmet sunabilmektedir.