YENİ EKONOMİ PAKETİYLE VERİLEN MORAL ELEKTRİKLE SIFIRLANDI

YENİ EKONOMİ PAKETİYLE VERİLEN MORAL ELEKTRİKLE SIFIRLANDI

Hafta başında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi’ni olumlu karşılayan ve moral bulan sanayiciler, ertesi gün açıklanan elektrik zammı sonrası yine…

Bu umutsuzluğun çok tehlikeli olduğuna vurgu yapan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, söz konusu zamların yatırım ve üretim ortamını olumsuz etkilediğini belirtti.

 

Elektriğe Son 1 Yılda Yapılan Zam Oranı : %56
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından açıklanan yeni tarifeye göre sanayiciler bu yıl elektriği geçen yılın aynı dönemine göre %56 daha pahalı alacaklar. EPDK tarafından açıklanan tarifelere göre sanayici 2018 yılının Ekim ayında elektriği vergi, fon ve paylar hariç 41,9620 kr/kWh bedelle alırken bu bedel 2019 ayının Ekim ayında 65,9638 kr/kWh’e yükseldi. Bir diğer konu da sanayicilerin defalarca sıkıntılarını dile getirdiği ancak çözüme ulaşmayan Son Kaynak Tedarik Tarifesi uygulaması. EPDK tarafından açıklanan zam haberiyle aynı gün Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin de kapsamı genişletilerek, yıllık tüketimi 7 Milyon kWh ve üstü olan işletmeler (önceki uygulama 10 Milyon kWh ve üstünde elektrik tüketen tüketicileri kapsama alıyordu) kapsam dahiline alındı. Bu hususta sanayicileri etkileyen en önemli unsur Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nde sistemde oluşan fiyatların sürekli değişmesi ve OSB’lerin saatlik alım yapması. Bunun sonucunda da ödenecek bedeller her ayın sonunda faturalandırılmakta ve dolayısıyla sanayiciler üretmeden önce elektrik birim maliyetlerinin ne olacağını önceden bilme şansına sahip olmamaktadırlar. Bu da sanayi üretiminin temel prensibine aykırı bir durum oluşturmaktadır.

Keçeci: Zamları Basit Bir Maliyet Artışı Olarak Görmek Büyük Hata Olur
Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, üyelerinin son zamdan oldukça rahatsız olduklarını, taleplerinin hiç dikkate alınmadığını belirterek “Sanayiciler için yeni açıklanan ekonomi paketi bir mutluluk yaratmıştı ancak elektriğe yapılan %14,9’luk zam bu mutluluğun sadece 1 günlük olmasına neden oldu. Ayrıca bu zam konusunu basit bir maliyet artışı olarak görmek büyük bir hata olur. Global pazarda mevcut rekabet şartları her geçen gün zorlaşırken, ihracatçının bu maliyet artışlarını kaldırabilmesi mümkün değildir. Denizli özelinde konuşacak olursak, zaten düşüş trendinde olan ihracat rakamlarımızın bu maliyet artışlarıyla daha da düşeceğini öngörüyoruz. Girdi maliyetleri yükseldikçe ve plansız yükselmeye devam ettikçe ihracatçı rekabet şansını daha da yitirecek ve pazar kaybetmeye başlayacak. İşin bir de yatırım boyutu var. Bu tasarruflar mevcut yatırımların rekabet gücünü azaltırken yeni yatırımları da engelliyor. Büyüme verileri ortada. 2018’in ikinci çeyreğinde yüzde 6.1 olan yatırımlardaki büyüme oranı, 2019’un ikinci çeyreğinde -22.8’e düşmüş durumda. Yatırımcı önünü görmek; maliyetlerini belirlemek ister. Zamlarla ortaya çıkan bu maliyet artışları sanayicilerin ve yatırımcıların öngörüsünü fazlasıyla aşmış durumda. Bu nedenle acilen yatırım ve ihracat ortamının iyileştirilmesi için yeni önlemlerin alınması gerekiyor.” dedi.

Son zamanlarda petrol fiyatlarının stabil olmasına ve Dolar / TL’de yaşanan düşüşe rağmen elektriğe yapılan zammı yorumlamakta zorlandıklarını ifade eden Keçeci, “Elektrik Mühendisleri Odası tarafından belirtilen çözüm önerisini dikkate değer buluyorum. Temel bir insan hakkı olan enerji hizmetinin ucuz, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde verilmesi kamunun sorumluluğundadır. Elektrik üretim ve dağıtımının özelleştirilmeye başlandığı 1990’lı yıllardan bu yana bu fiyat dengesizlikleri yaşanmaktadır. Bu husustaki kamu yararı dikkate alınarak yaşamın ve üretimin olmazsa olmazı elektrik enerjisi kamu eliyle üretilip kamu eliyle dağıtılmalıdır.” diye konuştu.