4.330 m² elma bahçesi icradan satılıktır(çoklu satış)

4.330 m² elma bahçesi icradan satılıktır(çoklu satış)

4.330 m² elma bahçesi icradan satılıktır(çoklu satış)

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;

T.C.
ÇİVRİL İCRA DAİRESİ
2019/804 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Satışa konu; Denizli İli, Çivril İlçesi, İnceköy Mah. 107 Ada, 12 Parsel sayılı 4.330,65 M2 yüz ölçümlü taşınmaz; tapu kayıtlarına göre tarla vasıflı olup, halihazırda kapama elma bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz düz taban arazisine sahip toprak yapısı olarak killi-tınlı hafif alüvyonlu ,toprak profili ve su tutma kapasitesi yüksek, verimli, 1. sınıf sulu tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın DSİ kanaletleri vasıtasıyla sulama imkanı mevcuttur. Taşınmaz konum olarak İnceköy Mahallesi meskun alanlarına nispeten yakın olup, kadastral yola cephesi bulunmaması sebebiyle ulaşım komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde 16yaşlarında 178 adet bakımları yapılmış elma ağacı dikilidir. Taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmazın kıymeti ; çıplak tarla değeri, 70.806,13 TL olup, üzerindeki elma ağaçlarının değeri ise 110.360,00 TL olup taşınmazın toplam değeri, 181.166,13 TL'dir.
Adresi : İnceköy Mahallesi Çivril Denizli Çivril / DENİZLİ
Yüzölçümü : 4.330,65 m2
İmar Durumu : Belediye sınırları içinde imar planı dışındadır
Kıymeti : 181.166,13 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Haciz/ipotek dosyadaki tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/10/2022 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 01/11/2022 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYE BİNASI ÜÇÜNCÜ KAT BEKLEME SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Çivril İlçe, 107 Ada, 13 Parsel, İNCEKÖY Mahalle/Köy, KORUİÇİ Mevkii, Satışa konu; Denizli İli, Çivril İlçesi, İnceköy Mah. 107 Ada, 13 Parsel sayılı 3.612,29M2 yüz ölçümlü taşınmaz; tapu kayıtlarına göre tarla vasıflı olup, halihazırda kapama elma bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz düz taban arazisine sahip toprak yapısı olarak killi-tınlı hafif alüvyonlu ,toprak profili ve su tutma kapasitesi yüksek, verimli, 1. sınıf sulu tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın DSİ kanaletleri vasıtasıyla sulama imkanı mevcuttur. Taşınmaz konum olarak İnceköy Mahallesi meskun alanlarına nispeten yakın olup, kadastral yola cephesi bulunmaması sebebiyle ulaşım komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde 134 adet bakımları yapılmış elma ağacı dikilidir. Taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmazın kıymeti ; çıplak toprak değeri, 59.069,95 TL olup, üzerindeki elma ağaçlarının değeri ise 83.080,00TL olup taşınmazın toplam değeri, 142.140,95 TL'dir.
Adresi : İnceköy Mah. Çivril Denizli Çivril / DENİZLİ
Yüzölçümü : 3.612,29 m2
İmar Durumu : Belediye sınırları içinde imar planı dışındadır
Kıymeti : 142.140,95 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :Haciz/ipotek dosyadaki tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/10/2022 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 01/11/2022 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYE BİNASI ÜÇÜNCÜ KAT BEKLEME SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/804 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/08/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İlan İçin TIKLAYINIZ